Postup pre právnické osoby

Verzia pre tlačPDF verzia

Postup krokov pre právnické osoby

1. Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 

 

2. Vypočítajte si Vaše 1% resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov,

    poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

 

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby  sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    IČO: 37886436

    Právna forma: nezisková organizácia

    Názov: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.

    Sídlo: Huncovská 42, 060 01  Kežmarok

 

      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.