Telefónny zoznam

Verzia pre tlačPDF verzia

 

TELEFÓNNY ZOZNAM  NEMOCNICE Dr. VOJTECHA ALEXANDRA ,n.o., v KEŽMARKU  

 

RIADITEĽSTVO            052/456 72 05 – sekretariát

                                           052/456 73 00 – fax

052/45 12 ... 

200 – riaditeľ, sekretariát

202 – správca

203 – námestníčka pre ošetrova.,MQ,ref.kont.sťažností

204 –ekonomického oddelenia

 

211 – Informačný nemocničný systém

212 – Výkony pre zdravotné poisťovne

213 – príjmová kancelária + štatistika

214 – Finančná učtáreň – OTE

215 – Úsek riadenia ľudských zdrojov /PaM /

216 – Referát krízového riadenia, CO

217 – registratúrne  stredisko (archív)

111 – TELEFÓNNA ÚSTREDŇA

 

100 – dispečing dopravnej služby

221 – Sanitná doprava – vodiči

222 – autodielňa

223 – MTZ, zásobovanie a prevádzka

224 – Doprava a prevádzka

225 – Údržba

226 – Oddelenie liečebnej výživy – vedúca, diétna sestra

227 – Stravovacia prevádzka

228 – Kuchyňa, mliečna kuchynka

229 – práčovňa

230 – kotolňa

CHIRURGICKÉ ODDELENIE

 

205 – primár chirurgického oddelenia

241 – izba lekárov

242 – plastická chirurgia

243 – vedúca sestra

244 – vyšetrovňa

245 – izba sestier

246 – chirurgická ambulancia (prenosný telefón)

247 – traumatologická ambulancia

052/ 428 52 78 - FAX

INTERNÉ ODDELENIE

 

207- primár interného oddelenia

231 – izba lekárov

232 – vedúca sestra

233 – izba sestier

234 – príjmová ambulancia

235 – interná JIS

236 – kardiologická ambulancia, USG

237 – ECHO ambulancia

GYNEKOLOGICKO-PORODNÍCKE ODDELENIE

 

206 – primár gynekologicko-pôrodníckeho odd.

261 – izba lekárov

262 – vedúca sestra

263 – izba sestier

264 – ambulancia

265 – pôrodná sála

DETSKÉ ODDELENIE

 

208 – primár detského oddelenia

271 – izba lekárov

272 – vedúca sestra

273 – ambulancia

274 – izba sestier

275 – kojenecké  oddelenie

276 – detská LSPP

OAIM

 

209 – primár OAIM

251 – izba lekárov

252 – vedúca sestra

253 – centrála OAIM

254 – izba sestier

255 – ambulancia OAIM

NOVORODENECKÉ ODDELENIE

 

278 – novorodenecká izba

279 – vedúca sestra

ODCH

 

210 – primár ODCH

281 – izba lekárov

282 – vedúca sestra

283 – sociálna sestra

284 – geriatrická ambulancia

285 – izba sestier

287 – preväzovňa

052/452 36 31 - FAX

OPERAČNÉ SÁLY + STERILIZÁCIA

 

291 – operačná sála (prenosný telefón)

292 – zákroková miestnosť

293 – sterilizačná miestnosť

 

AMBULANCIE, ODDELENIA A PREVÁDZKA

295 – gastronterologická ambulancia 

296 – RTG chirurgické oddelenie

297 – ambulancia USG

298 – detská neurologická ambulancia

299 – mamografia

300 – logopedická ambulancia

301 – laboratórium BIORTG

DIALYZAČNÉ STREDISKO – DIALCORP

302 – dialýza – sála

303 – vedúci lekár

304 – lekári

305 – nefrologická ambulancia

306 – vrchná sestra

307 – ekonomicko-prevádzkový úsek

150 – Hasičský záchranný zbor KK                              

158 – Operačné stredisko Policajného zboru Poprad 159 – Operačné stredisko Mestskej polície KK       

112 – Záchranný dispečing Prešov                                  

155 – Záchranný dispečing Prešov                     

 

 

 

AMBULANCIE – SKÚKROMNÍ LEKÁRI

 

MUDr. Šoltýsová I.– 0905 212 759          (obvodná amb.)

MUDr. Kurucová – 452 40 12           (neurologická amb.)

MUDr. Mačičáková – 452 50 14              (obvodná amb.)

MUDr. Roth – 452 36 38                   (neurologická amb.)

MUDr. Danč – 0948 524 233                    (obvodná amb.)

MUDr. Uhrová – 452 56 83              (psychiatrická amb.)

MUDr. Dzurenda – 778 15 38                  (obvodná amb.)

MUDr. Kočiš – 381 01 57                 (psychiatrická amb.)

MUDr. Mesároš – 456 20 57                    (obvodná amb.)

MUDr. Remecká – 436 99 25, 0904 645 650

MUDr. Štec – 436 94 27                           (obvodná amb.)

MUDr. Rímska – 0948 270 710        (alergologická amb.)

MUDr. Nozdrovický – 452 31 50             (obvodná amb.)

MUDr. Hlinka – 452 52 84               (alergologická amb.)

MUDr. Andiľ – 459 12 56                        (obvodná amb.)

MUDr. Pisková – 452 50 98                        (Interná amb.)

MUDr. Siska – 458 17 91                         (obvodná amb.)

MUDr. Imrichová – 452 53 62                    (Interná amb.)

MUDr. Marko – 0905 840 000                 (obvodná amb.)

MUDr. Mrštinová – 452 62 38                        (očná amb.)

MUDr. Bartko – 458 81 64                       (obvodná amb.)

MUDr. Kováč – 452 51 00                              (očná amb.)

MUDr. Laurinc – 456 11 28                      (obvodná amb.)

MUDr. Slovík Peter – 478 25 54         (ortopedická amb.)

MUDr. Ježík – 459 21 27                          (obvodná amb.)

MUDr. Slovík Pavol – 381 02 33         (chirurgická amb.)

MUDr. Novák – 452 27 18                       (obvodná amb.)

MUDr. Hricová – 452 27 18                 (chirurgická amb.)

MUDr. Zahurancová – 456 61 28             (obvodná amb.)

MUDr. Schweitzer – 468 24 72                       (MOBILA)

MUDr. Dudáš – 459 41 35, 458 97 24      (obvodná amb.)

MUDr. Pjonteková – 452 55 98     (reumatologická amb.)

MUDr. Krzysik – 459 65 46                     (obvodná amb.)

MUDr. Dysková – 452 57 15          (diabetologická amb.)

MUDr. Ondo – Eštok – 381 00 63                (detská amb.)

MUDr. Pjontková – 452 31 54    (endokrinologická amb.)

MUDr. Tokárová – 0915 641 784                (detská amb.)

MUDr. Pjontek – 452 36 71             (kardiologická amb.)

MUDr. Glatzová – 0908 844 332                 (detská amb.)

MUDr. Hudeiková – 452 51 25                     (kožná amb.)

MUDr. Hlinková – 446 73 49                       (detská amb.)

MUDr. Pompa – 452 61 66                    (urologická amb.)

MUDr. Novotný – 778 18 48          (gynekologická amb.)

MUDr. Mečár – 452 53 30, 0907 914 800       (ORL amb.)

MUDr. Petreková – 0915 262 866  (gynekologická amb.)

Nefrológia – 468 51 49

MUDr. Teplica – 452 21 09            (gynekologická amb.)

BIORTG – 468 46 91, 92, 93

MUDr. Bartková – 778 18 46                    (amb. TARCH)

MUDr. Ksiažeková – 468 46 92 (BIORTG,Hemato.amb.)

DIALÝZA – 468 51 48,9

MUDr. Slameňová – 0918 494 106                  (BIORTG)

ADOS – 778 18 49

MUDr. Rovdičová – 452 31 65                     (zubná amb.)

LEKÁREŇ Sihoť – 772 39 79

 

NEMOCNICE

 

Nemocnica Poprad

Sekretariát – 052/71 25 767

Fax – 052/71 25 555

Ústredňa - 052/71 25 111

Nemocnica Stará Ľubovňa

Sekretariát – 052/ 43 213 07

Fax – 052/ 43 213 67

Ústredňa - 052/ 43 17 111

Nemocnica SNV

Sekretariát – 053 / 4199479 

Fax – 053 / 4199245 

Ústredňa - 053 / 4199111 

Nemocnica Levoča

Sekretariát – 053/ 451 2377

Fax – 053/ 451 2377

Ústredňa -

053/ 451 2651 – 4 , 053/ 451 3284 – 5, 053/ 451 3481 – 4

POISŤOVNE:

 

VšZP

Sekretariát – 052/282 45 03, Fax – 052/77 31 004

UNION ZP

Sekretariát – 02/208 15 104, Fax – 02/534 21 106

                                                         02/534 13 454 

DÔVERA ZP - PO

Sekretariát – 051/708 41 07, Fax – 051/708 42 27