Telefónny zoznam

Verzia pre tlačPDF verzia

 

Telefónna ústredňa

052 / 4512 111, 452 3151, 452 3152, 452 3153

Sekretariát riaditeľa

052 / 456 72 05                             Fax – 052 / 456 73 00

 

A D M I N I S T R A T Í V A  

P R E V Á D Z K A

Sekretariát riaditeľa

4512 200

 

Ekonomický úsek

4512 214

Správca nemocnice

4512 202

 

Úsek riadenia ľudských zdrojov

4512 215

Námestníčka pre ošetrovateľstvo

4512 203

 

Referát krízového riadenia CO

4512 216

Vedúca ekonomického oddelenia

 4512 204

 

Registratúrne stredisko (archív)

4512 217

Informatik

 4512 211

 

MTZ, zásobovanie

4512 223

Referent pre styk so ZP

4512 212

 

OLV – asistenti výživy

4512 226

Príjmová kancelária + štatistika

4512 213

 

Stravovacia prevádzka

4512 227

      

 

D E T S K É  ODDELENIE

I N T E R N É ODDELENIE  

Primár

4512 208

 

Primár

4512 207

Pracovňa lekárov

4512 271

 

Pracovňa lekárov

4512 231

Vedúca sestra

4512 272

 

Vedúca sestra

4512 232

Pracovňa sestier

4512 274

 

Pracovňa sestier

4512 233

Kojenecké oddelenie

4512 275

 

Príjmová ambulancia

4512 234

Príjmová ambulancia + LSPP

4512 276

 

Jednotka intenzívnej starostlivosti

4512 235

Gastroenterologická ambulancia

4512 295

 

ECHO ambulancia

4512 237

Neurologická ambulancia

4512 298

 

Kardiologická ambulancia, USG

4512 238

      

 

ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH

 CH I R U R G I C K É  ODDELENIE  ( JZS )

Primár

4512 210

 

Primár

4512 205

Pracovňa lekárov

4512 281

 

Pracovňa lekárov

4512 241

Vedúca sestra

4512 282

 

Vedúca sestra

4512 243

Sociálna sestra

4512 283

 

Pracovňa sestier

4512 245

Ambulancia

4512 284

 

Chirurgická ambulancia

4512 246

Pracovňa sestier

4512 285

 

Traumatologická ambulancia

4512 247

      

 

GYNEKOLOGICKO - PÔRODNÍCKE ODD.

R D G

Primár

4512 261

 

Primár

4512 288

Pracovňa lekárov

4512 206

 

Pracovňa RGD asistentov

4512 294

Vedúca sestra

4512 262

 

RDG – chirurgické oddelenie

4512 296

Pracovňa sestier

4512 263

 

CT pracovisko

4512 242

Gynekologická ambulancia

4512 264

 

Mamografia

0914 344 916

Pôrodná sála

4512 265

 

USG ambulancia – prízemie

4512 248

 

 

 

USG ambulancia – 1. poschodie

4512 297

      

 

N O V O R O D E N E C K É  ODDELENIE

O A I M (ARO)  

Vedúca sestra

4512 279

 

Pracovňa lekárov

4512 251

Pracovňa sestier

4512 278

 

Centrála

4512 253

 

 

 

Ambulancia

4512 255

      

 

 

O P E R A Č N É   S Á L Y  

L O G O P E D I C K Á  A M B U L A N C I A  

Operačná sála

4512 291

 

Logopedická ambulancia

4512 301