Lekárske dni 2017

Verzia pre tlačPDF verzia

Jubilejné kežmarské lekárske dni zaznamenali rekordnú účasť

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Združením všeobecných lekárov pre dospelých a Slovenskou spoločnosťou praktickej obezitológie organizovala v dňoch 24. - 25. marca 2017v Kongresovom centre Hotela Academia v Starej Lesnej celoslovenskú odbornú konferenciu XX. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra.Záštitu nad jubilejným dvadsiatym ročníkom celoslovenskej odbornej konferencie prijal primátor mesta Kežmarok  Ján Ferenčák.

Kežmarské lekárske dni sú tradične venované pamiatke slávneho kežmarského rodáka a priekopníka röntgenológie  Dr. Vojtechovi Alexandrovi. História tohto podujatia siaha do roku 1993, kedy sa 15. januára konal prvý Kežmarský lekársky deň Dr. Vojtecha Alexandra, a to v deň 77. výročia jeho úmrtia.

Prvým zakladateľom a garantom Kežmarských lekárskych dní bol vtedajší riaditeľ nemocnice MUDr. Viktor Gurčík, ktorému patrí naše verejné poďakovanie. Dovolím si na tomto mieste spomenúť aj ďalších - súčasných aj bývalých kežmarských lekárov, ktorí počas dvadsaťročnej histórie participovali na príprave a organizovaní tejto odbornej konferencie a pomáhali tak zviditeľňovať kežmarskú nemocnicu nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Naše poďakovanie patrí  MUDr. Petrovi Slovikovi, MUDr. Eleonóre Kovalčíkovej, MUDr. Beáte Šoltýsovej, MUDr. Jánovi Hencelovi a MUDr. Martinovi Kopaničákovi.

Účastníkov konferencie privítal primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák a riaditeľ kežmarskej nemocnice Ing. Viktor Halíř. Históriu Kežmarských lekárskych dní prezentovala predsedníčka organizačného výboru Mgr. Janka Bartková. Dvojdňový odborný program bol v prvý deň konferencie rozdelený na sekciu lekárov a sekciu sestier a v druhý deň pokračoval spoločnou sekciou lekárov a sestier. V sekcii lekárov odznelo v piatich blokoch 29 odborných prednášok za účasti 110 zaregistrovaných lekárov. V sekcii sestier odznelo v štyroch blokoch 30 odborných prednášok a zúčastnilo sa jej 251 sestier a zdravotníckych asistentov. V sobotňajšom programe bola spoločná sekcia lekárov a sestier, kde v dvoch blokoch odznelo 15 odborných prednášok. Bohatý odborný program bol v sobotu ukončený organizátormi podujatia s prísľubom, že v tejto tradícii budú aj naďalej pokračovať.

Teší nás rastúci záujem účastníkov z rôznych zdravotníckych zariadení v rámci  celého Slovenska, čo je pre nás zaväzujúce k neustálemu zvyšovaniu kvality odborných prednášok a sprievodného programu konferencie. Veríme, že ponúkaný program konferencie oslovil účastníkov nielen po odbornej, ale aj po spoločenskej stránke, kde v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier mali možnosť stretnúť svojich kolegov a priateľov.

Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom, účastníkom, partnerom, prednášajúcim a diskutujúcim, lebo to boli  práve oni, ktorí zabezpečili vysokú odbornú a spoločenskú úroveň tohto celoslovenského podujatia. 

                                                                            

Mgr. Janka Bartková

 predsedníčka organizačného výboru