Darujte svoje 2% vašej nemocnici

Verzia pre tlačPDF verzia

DARUJTE SVOJE  2%VAŠEJ NEMOCNICI

Darovaním 2 % zo zaplatených daní prispejete ku zvýšeniu komfortu a kvality života našich pacientov. Ďakujeme!

 

Postup:

pre zamestnancov a fyzické osoby

pre právnické osoby

 

Dôležité termíny:

 

31.03.2018- posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

31.03.2018- posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

 

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 

30.04.2018- posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Prílohy:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby