Cenník služieb a ubytovania

Verzia pre tlačPDF verzia

V súlade s ustanoveniami § 8 a § 38 odsek 10 zákona č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. a s nariadeniami Vlády SR č. 777/2004 Z. z. a č. 722/2004 Z. z.,  vydávame:
•    cenníky zdravotných výkonov, ktoré sa čiastočne uhrádzajú alebo neuhrádzajú zo zdravotného poistenia,
•    cenníky služieb, ktoré upravujú poskytovanie lôžkovej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov,
•    cenníky služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Ceny sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

CENNÍK         

 platených služieb poskytovaných pacientom nad rámec úhrad od zdravotných poisťovní platný od 07.11.2016

 

 

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

Výkony

NKK09001

Sterilizácia - laparoskopicky

185,00

0,00

185,00

NKK09002

Sterilizácia počas cisárskeho rezu

50,00

0,00

50,00

Nadštandardné služby

NKK09003

1-lôžková izba č. 1, 13, 14 za deň

17,00

0,00

17,00

NKK09004

2-lôžková izba č. 4, 5 Rooming – in

10,00

0,00

10,00

NKK09005

Doprovod rodinného príslušníka bez stravy

10,00

0,00

10,00

NKK09006

Doprovod rodinného príslušníka so stravou

14,00

0,00

14,00

NKK09007

Účasť otca pri pôrode

28,00

7,00

35,00

NKK09008

USG snímky plodu

5,00

0,00

5,00

NKK09009

Tehotenský test

3,50

0,00

3,50

NKK09010

Prepichnutie uší po narodení

3,50

0,00

3,50

NKK09011

Prepichnutie uší po prepustení z nemocnice

7,00

0,00

7,00

NKK09012

Individuálne stravovanie – pokiaľ nie je pacient viazaný diétou

6,00

0,00

6,00

NKK09013

Služby práčovne

1,25/1 kg

0,25

1,50/1 kg

      

                                                                                       

                                                                  

DETSKÉ ODDELENIE 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

Nadštandardné služby

NKK07001

2-lôžková izba č. 5, 8, 9 za deň (od 3 rokov) – nadštandardná izba

5,00

0,00

5,00

NKK07002

Doprovod dieťaťa do 6 rokov so stravou  – nadštandardná izba

13,00

0,00

13,00

NKK07003

Doprovod dieťaťa nad 6 rokov so stravou – nadštandardná izba

16,00

0,00

16,00

NKK07004

Doprovod dieťaťa od 0 do 6 rokov so stravou

7,00

0,00

7,00

NKK07005

Doprovod dieťaťa nad 6 rokov so stravou

10,00

0,00

10,00

NKK07006

Prepichnutie uší

7,00

0,00

7,00

NKK07007

Ostrihanie a odvšivenie

2,00

0,00

2,00

NKK07008

Služby práčovne

1,25/1 kg

0,25

1,50/1 kg

                                                                            

 

INTERNÉ ODDELENIE 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

Nadštandardné služby

NKK01001

2-lôžková izba č. 1, 2 za deň

10,00

0,00

10,00

NKK01002

Doprovod rodinného príslušníka bez stravy

10,00

0,00

10,00

NKK01003

Doprovod rodinného príslušníka so stravou

14,00

0,00

14,00

NKK01004

Doprovod na štandardnej izbe bez stravy

7,00

0,00

7,00

NKK01005

Doprovod na štandardnej izbe so stravou

12,00

0,00

12,00

NKK01006

Individuálne stravovanie – pokiaľ nie je pacient viazaný diétou

6,00

0,00

6,00

NKK01007

Televízor, notebook, DVD / 1 deň

2,00

0,00

2,00

NKK01008

Vystavenie odporúčacieho dokumentu

7,00

0,00

7,00

NKK01009

Služby práčovne

1,25/1 kg

0,25

1,50/1 kg

                                                             

 

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

NKK05001

RTG vyšetrenie pľúc 

- na zdravotný preukaz

- pred cestou do zahraničia

- iné vyšetrenie

10,00

0,00

10,00

NKK05002

USG vyšetrenie prsníkov

- pre samoplatcov

15,00

0,00

15,00

NKK05003

USG vyšetrenie brušných orgánov

- pre samoplatcov

20,00

0,00

20,00

NKK05004

CD medium s RTG dokumentáciou

2,00

0,00

2,00

NKK05005

CD medium s RTG dokumentáciou-vydané opakovane na vlastnú žiadosť z dôvodu straty, poškodenia a pod.

2,00

0,00

2,00

Ostatné RTG vyšetrenia pre samoplatcov podľa bodovej hodnoty vo vestníku

NKK05006

Cena za jednotku výkonu, t.j. 1 bod

0,033

0,00

0,033

                                                                                       

 

GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANICIA PRE DOSPELÝCH 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

NKK01010

Vydanie potvrdenia na diétne stravovanie pre pacientov na ich vlastnú žiadosť 

5,00

0,00

5,00

                                                                                       

 

DETSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANICIA

(HEPATOLÓGIA A VÝŽIVA) 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

NKK07012

Vydanie potvrdenia na diétne stravovanie pre pacientov na ich vlastnú žiadosť 

5,00

0,00

5,00

                                                                                       

 

 JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

NKK04001

Výber lekára – operatéra, anesteziológa

200,00

0,00

200,00

Nadštandardné služby

NKK04002

Vyšetrenie na objednaný čas

10,00

0,00

10,00

NKK04003

Výber termínu operácie 1.Typu (So,Ne,sviatok)

100,00

0,00

100,00

NKK04004

Výber termínu operácie 2.Typu (So,Ne,sviatok)

150,00

0,00

150,00

NKK04005

Hospitalizácia na prianie pacienta na viac ako 2 dni

25,00

/deň

0,00

25,00

/deň

NKK04006

2-lôžková izba štandard

10,00

0,00

10,00

NKK04007

2-lôžková izba nadštandard

15,00

0,00

15,00

NKK04008

Doprovod rodinného príslušníka bez stravy nadštandard

15,00

0,00

15,00

NKK04009

Celodenné stravovanie

6,00

0,00

6,00

NKK04010

Raňajky

1,50

0,00

1,50

NKK04011

Obed

2,40

0,00

2,40

NKK04012

Večera

2,10

0,00

2,10

NKK04013

Celodenné stravovanie – Diéta 0-tekutá

2,80

0,00

2,80

NKK04014

Raňajky – Diéta 0-tekutá

0,70

0,00

0,70

NKK04015

Obed – Diéta 0-tekutá

1,12

0,00

1,12

NKK04016

Večera – Diéta 0-tekutá

0,98

0,00

0,98

NKK04017

Celodenné stravovanie – Diéta 4 S-s vylúčením tuku a mliečnych výrobkov

3,50

0,00

3,50

NKK04018

Doprovod dieťaťa do 3 rokov

6,00

0,00

6,00

NKK04019

Doprovod dieťaťa od 3 do 6 rokov

7,00

0,00

7,00

NKK04020

Doprovod dieťaťa nad 6 rokov

10,00

0,00

10,00

NKK04021

Televízor, notebook, DVD / 1 deň

2,00

0,00

2,00

NKK04022

Vystavenie odporúčacieho dokumentu

7,00

0,00

7,00

NKK04023

Služby práčovne

1,25/1 kg

0,25

1,50/1 kg

 

 

ODCH

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

Nadštandardné služby

NKK12001

2-lôžková izba – zvýšený štandard

7,00

0,00

7,00

NKK12002

2-lôžková izba - sociálne lôžko (ZP 24,ZP 27)

15,00

0,00

15,00

Ostatné služby

NKK12003

Vystavenie odporúčacieho dokumentu na sociálne účely

15,00

0,00

15,00

NKK12004

Žiadosť hospic

15,00

0,00

15,00

NKK12005

Antidekubitový matrac – kompresor /deň

2,00

0,00

2,00

NKK12006

Služby práčovne

1,25/1 kg

0,25

1,50/1 kg

      

 

MAMOGRAFICKÉ PRACOVISKO 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

NKK52001

CD medium s RTG dokumentáciou  

2,00

0,00

2,00

                                                                                       

 

LOGOPEDICKÁ AMBULANCIA 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

NKK21013

Vydanie potvrdenia pre zamestnávateľa z dôvodu návštevy logopedickej ambulancie 

1,00

0,00

1,00

NKK21014

Orientačné posúdene reči a vystavenie potvrdenia pre ZŠ, SPgŠ, VŠ

7,00

0,00

7,00

NKK21015

Logopedický nález pre účely sociálnej poisťovne

10,00

0,00

10,00

                                                                                       

 

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 Ceny dopravy pre externých odberateľov 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

 

 

NKK38001

NKK38002

Priemerná cena za 1 km jazdy motorovým vozidlom:

a)    Hospodárska doprava

b)   Dopravná zdravotná služba

 

 

0,50

0,70

 

 

0,10

0,14

 

 

0,60

0,84

 

Čakacia doba 1 hod

3,32

0,66

3,98

                                                                                       

Úhrada za dopravnú zdravotnú službu 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

NKK38003

Úhrada pacienta (sprievodcu) za dopravnú zdravotnú službu za 1 km jazdy

 

0,07

 

0,00

 

0,07

 

 

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 

Kód výkonu

Popis platenej služby

Cena bez DPH v €

DPH

v €

Konečná cena v €

Lekárske prehliadky, komplexné vyšetrenie

NKK20201

Na vedenie motorového vozidla

20,00

0,00

20,00

NKK20202

Na vedenie motorového vozidla od 65 rokov

10,00

0,00

10,00

NKK20203

Na rozšírenie vodičského oprávnenia

10,00

0,00

10,00

NKK20204

Na držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

30,00

0,00

30,00

NKK20205

Pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom

20,00

0,00

20,00

NKK20206

Pred prácou alebo štúdiom v zahraničí

20,00

0,00

20,00

NKK20207

Pred nástupom na špeciálny kurz, školenie, brigádu

 

10,00

 

0,00

 

10,00

NKK20208

Pred nástupom na štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

  2,00

0,00

  2,00

NKK20209

Na vystavenie zdravotného preukazu

16,00

0,00

16,00

NKK20210

Preventívna, vstupná, výstupná prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24  mes., hradenej ZP)

 

 

20,00

 

 

0,00

 

 

20,00

NKK20211

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (pred nástupom, v súvislosti s výkonom, pri skončení prac.pomeru)

10,00

-

16,00

0,00

10,00

-

16,00

Výkony na vyslovenú žiadosť pacienta alebo iného subjektu, alebo výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia

NKK2012

Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravot. Poistenia pred cestou do zahraničia a pod. plus podanie.

 

 

 

20,00

 

 

 

0,00

 

 

 

20,00

NKK20213

Odbery biologického materiálu(krv, moč, výtery a pod.) alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár/ bez žiadanky, jeden odber

 

 

 

2,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 2,00

NKK20214

Podanie injekcia ak ju indikoval iný poskytovateľ ZS

 

2,00

 

0,00

 

 2,00

NKK20215

Podanie infúzie ak ju indikoval iný poskytovateľ ZS

 

 5,00

 

0,00

 

 5,00

NKK20216

Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky

 

 5,00

 

0,00

 

 5,00

NKK20217

Ekg na vlastnú žiadosť pacienta

 6,00

0,00

 6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NKK20218

Test na okultné krvácanie  vlastnú žiadosť pacienta

 

 5,00

 

0,00

 

 5,00

NKK20219

Vystavenie žiadanky na zobrazovacie vyšetrenie  vlastnú žiadosť pacienta 

 

 2,00

 

0,00

 

 2,00

NKK20220

Vyšetrenie nezazmluvneného pacienta ak sa nejedná o akútny stav

 

10,00

 

0,00

 

10,00

Administratívne výkony                                                                                                                                     

NKK20221

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre iné účely ako uvedené v časti A

 

10,00

 

0,00

 

10,00

NKK20222

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

 

6,00

 

0,00

 

 6,00

NKK20223

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko – právne, trestno – právne a správne konanie na žiadosť občana

 

 

20,00

 

 

0,00

 

 

20,00

NKK20224

Príplatok za administratívny výkon  s vyhotovením do 24 hodín ( nadštandard)

 

10,00

 

0,00

 

10,00

NKK20225

Overovanie a kopírovanie nálezov /1 strana

0,50

0,00

0,50

NKK20226

Vystavenie náhradného tlačiva po strate(PN, RP, Výmenný lístok)

 

 2,00

 

0,00

 

2,00

NKK20227

Vypísanie lekárskej správy v inom jazyku

20,00

0,00

20,00

Výkony pre komerčné poisťovne a lekárske posudky                                                                                 

NKK20228

Vyplnenie tlačiva hlásenie úrazu, trvalé následky úrazu (cena podľa rozsahu)

5,00

-

10,00

 

0,00

5,00

-

10,00

NKK20229

Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

 

10,00

 

0,00

 

10,00

NKK20230

Lekársky posudok na účely posúdenia bolesti, sťaženého spoločenského uplatnenia po úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach (cena podľa rozsahu)

 

 

10,00

-

20,00

 

 

0,00

 

 

10,00

-

20,00