Základné informácie

Verzia pre tlačPDF verzia

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Držiteľ certifikátu ISO 9001:2015,Huncovská 42, 060 01 K e ž m a r o k

 

„Budujeme nemocnicu rodinného typu pre pacientov a zamestnancov"

  • Jediným zakladateľom Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, neziskovej organizácie je Mesto Kežmarok. 
  • Nemocnica - nezisková organizácia - má svoj štatút, správnu radu, dozornú radu a riaditeľa, ktorý je štatutárnym zástupcom nemocnice - viď MANAŽMENT.
  • Nemocnica má Rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja o prevádzkovaní týchto odborov: Vnútorné lekárstvo, Chirurgia, Plastická chirurgia, Úrazová chirurgia, Gynekológia a pôrodníctvo, Pediatria a Neonatológia, OAIM (ARO), Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH), Rádiodiagnostické pracovisko, Dopravno zdravotná služba. ÚPS v odboroch Vnútorné lekárstvo, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia. JIS v odbore Vnútorné lekárstvo. JRSN-jednotka resustitačnej starostlivosti o novorodencov. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania. Ambulantná starostlivosťvšeobecná a špecializovaná. Zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti - viď PRACOVISKÁ
  • Nemocnica má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union).
  • Nemocnica je držiteľom certifikátu integrovaného systému manažérstva kvality podľa európskej normy ISO 9001:2015 pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti realizovaný spoločnosťou Det Norske Veritas.

 

052 4512 111, 4523 151-3  Fax: 052 4567 300

Email: nemocnica@nkk.sk   www.nkk.sk